My Introduction to Streetart in Johannesburg

I can’t remember my first introduction to art, but it is definitely one of my first memories. I remember my first art books at age five and the many, many hours I spent with them. Since then, art in it’s many forms has always been a part of my life.
Fast forward to present day, the crayons and art-books have been replaced with touchscreens & laptops, yes, I do like my gadgets. I now live in Johannesburg and the only thing that’s really changed is the nature of the art that surrounds me. In February I took a walk around Newtown & this was my first real introduction to the amazing depth and variety of street art here.

Down this corridor are works by  graffiti artists mak1, Kevin Love, Rasty Knayles and Myza 420.
Down this corridor are works by graffiti artists mak1, Kevin Love, Rasty Knayles and Myza 420.

IMG_5259 IMG_5257 IMG_5256 IMG_5261 IMG_5262 IMG_4993 IMG_4770 IMG_4825 IMG_4678 IMG_4628 IMG_4672 IMG_3818 IMG_3283 IMG_3273 IMG_3276 IMG_3277 IMG_3279 IMG_3267 IMG_2916 IMG_2833
Sculptors, installations, graffiti, portraits, poetry, fantasy and more, you name it you will find it on these streets. In over 16 years of travelling through and living in South Africa, Johannesburg was my least favourite place. Now, thanks to a newly restored love for street-art and photography, courtesy of Instagram, maybe not so much. Actually, I might even like this place.
Since February I have taken many more walks around the city and I discover new inspiration almost every day. In this spirit I created an I nstagram page yesterday “StreetArtJoburg” to showcase some of my favourite works. I’m far from an expert but I do know what I like so if you share my sentiments then follow the new page and share your own interpretations of the art that makes the streets of Johannesburg unique.

Riding on the N1 Freeway

Yesterday at around sunset I spent some time at the intersection of Beyers Naude Drive and the N1 Freeway experimenting with long exposure photography. I took a variety of shots over almost two hours in varying light conditions and at varying speeds.

 

The Wesbank building. I'm told this is one of the most energy efficient buildings in South Africa, I hope to photograph it in detail soon.
The Wesbank building. I’m told this is one of the most energy efficient buildings in South Africa, I hope to photograph it in detail soon.
Pick a road, any road, as long as it leads home.
Pick a road, any road, as long as it leads home.
IMG_4933
Traffic, at the speed of light. I sometimes imagine what it would be like if we could travel at the speed of light.

IMG_4933

The N1 speedway
The N1 speedway
The almost infinite lights.
The almost infinite lights.
As the sun sets the light takes on a totally new life.
As the sun sets the light takes on a totally new life.
Sit. Relax. Save. This is how the biggest city in Africa's most developed economy moves.
Sit. Relax. Save. This is how the biggest city in Africa’s most developed economy moves.
Chasing lights on Beyers Naude.
Chasing lights on Beyers Naude.
These commuters were bemused by the strange man sitting on the ground with his camera and a tripod seemingly oblivious to everything around hi.
These commuters were bemused by the strange man sitting on the ground with his camera and a tripod seemingly oblivious to everything around him.

In the coming weeks I will be exploring other areas of the city of Johannesburg, look out for my graffiti feature coming soon. In the mean time you can see more of my photographs on my Instagram account @RickyEMarima.

Kurakashwa kwemapurisa kuBudiriro

Following the Budiriro drama much has been said and written. I was sent this gem earlier today:

Tsamba yamadzibsba kumapurisa.

From:
Madzibaba Ishimaeri
Krawa No. 9
Masowe

Date: 30 May 14

To:
Mapurisa ose

Ref: KUDZOKA KWETSVIMBO YAMOSES

Muzita ramadzibaba neremadzimai neretsvimbo inoera ndinokukwazisai ndichiti makadii. Ndinovimba kuti mava kupora. Kuno vakomana vakangomirira kudzoka kwenyu.

Ndati ndikurangaridzei kuti tsvimbo yaMoses tisu tinayo kuno kuMasowe, ndofunga makagutsikanawo nemashandiro ayo. Sekuvhura kwayakaita mvura mugungwa, ndiwo mavhuriro ayakaita zvekare chaunga chemapurisa, vana vemasowe vakafamba nepakati pasina problem.

Zvino ndanzwa kuyi vakomana vanoda kudzoka zvekare. Ndine urombo kuti isu vanamadzibaba hatidzore tsvimbo nekuti police yapfeka helmet.

Izvozvi tatovawo neSupport Unit iyo inova chikwata chemadzimai chinenge chichiimba chichikuza vanamadzibaba kana vave kukushandirai.

Ndofunga maiita kungonzwa kuti kumasowe kwakarohwa munhu namporofita, makazvionera mega.

Iko zvino takagadzirira zvombo zvinosanganisira tsvimbo, matombo emteuro uye mbiya dzemvura inopisa.

Ndatenda

Ndini wenyu mumweya

Madzibaba Ishumaeri